apšvitos dozė

apšvitos dozė
apšvitos dozė statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Visa medžiagos ar audinių sugerta jonizuojančioji spinduliuotė, išreikšta centigrėjais (cGy). Skiriamos ekspozicinė, sugertoji, lygiavertė ir efektinė apšvitos dozė; lėtinė ir ūminė apšvitos dozė; slenkstinė ir vidutinė mirtinoji apšvitos dozė; sukauptoji ir liekamoji apšvitos dozė; didžiausioji leidžiamoji, išvengtoji apšvitos dozė. atitikmenys: angl. radiation dose rus. доза облучения

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • apšvitos dozė — statusas Neteiktinas sritis Standartizacija ir metrologija ryšiai: žiūrėk – ekspozicinė dozė …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • apšvitos dozė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Visas medžiagų ar audinių sugertas jonizuojančiosios spinduliuotės kiekis, išreiškiamas centigrėjais. atitikmenys: angl. radiation dose pranc. dose d’irradiation …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • liekamoji apšvitos dozė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Apšvitos dozės dalis (procentais), likusi organizme tam tikram laikui po apšvitos. Liekamoji apšvitos dozė priklauso nuo laiko po apšvitos. Žmogaus organizmas sugeba atsigauti po… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • lėtinė apšvitos dozė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nuolatinė ar daugkartinė jonizuojančiosios spinduliuotės dozė, gauta per ilgą laiką. Dozė gali būti tokio dydžio, kuri gali sukelti spindulinę ligą ar net mirtį. Jei dozė maža, didelė pažeistų kūno ląstelių… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • lėtinė apšvitos dozė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės dozė, gaunama nuolat (nepertraukiamai) arba protarpiais per ilgesnį laikotarpį. Lėtinė apšvitos dozė gali būti gana didelė, kad sukeltų spindulinę ligą… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • didžiausioji leidžiamoji apšvitos dozė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Apšvitos dozė, kurią vadas ar kitas atitinkamas vadovas gali nurodyti kaip ribinę bendrą apšvitos dozę, kurią gali gauti jo komandos nariai; ją nustatant atsižvelgiama į vykdomas kovos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • didžiausioji leidžiamoji apšvitos dozė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Apšvitos dozė, kurią vadas ar kita atitinkama vadovybė nustato kaip ribojančią bendrą apšvitos dozę, kuri gali būti gauta per nustatytą laikotarpį; ją nustatant atsižvelgiama į vykdomas karinės operacijos… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • sukauptoji apšvitos dozė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Apšvitos dozių suma per visą jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio laiką. Sukauptoji apšvitos dozė gali būti efektinė, lygiavertė arba sugertoji. atitikmenys: angl. accumulated dose… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • slenkstinė apšvitos dozė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Dozė, kurios negalima viršyti tam tikrai žmonių grupei per tam tikrą laiką. Slenkstinę apšvitos dozę nustato „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Lietuvos higienos norma HN 73 –… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • ūminė apšvitos dozė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės dozė, gauta vienu metu per tokį trumpą laiką, per kurį negali atsikurti biologinė organizmo būsena. atitikmenys: angl. acute radiation dose pranc. dose d’irradiation aiguë ryšiai …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”